WIJ ZOEKEN MET SPOED COLLEGA'S, Solliciteer direct Bel 0317-619108 of mail naar directie@stn.witech.nl

NEN 3140 keuring

In ons vakgebied is, het de eis, net als voor heel Nederland dat de eis van de wetgever is dat een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties gewaarborgd moet zijn. Elektrische installaties en apparaten moeten veilig zijn; werkzaamheden met of aan deze installaties en apparaten moeten veilig worden uitgevoerd. De NEN 3140 keuring is hiervoor een methodiek die ondertussen door alle partijen is geaccepteerd. Van gebruiker tot onderhoudsbedrijf tot controlerende overheid. De NEN 3140 keuring is dan ook voor alle werkzaamheden binnen Service Team Nederland een integraal onderdeel van ontwerp, tot service tot onderhoud van uw electrische installatie/apparaat.

De huisinstallatie valt onder uw installateur, het apparaat of bv koelinstallatie weer onder Service Team Nederland. Bij het onderhoud wordt jaarlijks uw installatie NEN 3140 gekeurd en gemarkeerd. En bij gebreken hersteld. Bij de weging voor het bepalen van de keuringsintervallen zorgen wij dat we ruimschoots op tijd NEN 3140 keuren. Dat betekent in de praktijk dat de interval vaak wat langer mag zijn dan een jaar, toch zullen wij met minimaal elke jaarlijkse onderhoudsbeurt uw apparaat NEN 3140 keuren.

De kosten voor de keuring zoals tijd en apparatuur worden niet apart gefactureerd, deze zijn altijd inbegrepen bij het contract. Alleen voor de keuringssticker zelf vragen wij een klein bedrag om d.m.v. de factuur in combinatie met het contract en de werkbon op de eenvoudigste en goedkoopste wijze aan te tonen dat uw bedrijfsmiddel daadwerkelijk de keuring heeft gehad.

Alle servicemonteurs hebben intern de juiste aanwijzing gekregen, worden op tijd geschoold en zijn bevoegd om de keuring uit te voeren.

Met een onderhoudscontract bij Service Team Nederland bent u verzekerd van een juiste NEN 3140 keuring en dus veilige electrische installaties, kunt u de HACCP controle met vol vertrouwen tegemoet gaan voor de voedselveiligheid, de PED voor veiligheid inzake drukapparaten en f gassen certificaat voor het milieu en kwaliteitsborging. Allemaal zaken die uitstekend zijn geregeld bij ons bedrijf.