WIJ ZOEKEN MET SPOED COLLEGA'S, Solliciteer direct Bel 0317-619108 of mail naar directie@stn.witech.nl

f gassen

Voor service en onderhoud aan uw koelinstallaties kunt u terecht bij Service Team Nederland en bent u ervan verzekerd dat alle wetgeving omtrent de f gassen wordt toegepast zoals de wetgever dit bedoeld heeft. Met f gassen wordt bedoeld de gefluoreerde broeikasgassen. Deze f gassen dragen bij aan de opwarming van de aarde. Vroeger werden de zogenaamde CFK gassen gebruikt. Het gebruik van deze ozonafbrekende stoffen werd met maar liefst 98 procent teruggebracht. In koelsystemen zijn vaak f gassen als alternatief gebruikt. F gassen breken de ozonlaag niet af, maar blijken nu als superbroeikasgassen wel bij te dragen aan de opwarming van de aarde.

De actuele F-gassenverordening is van kracht om deze uitstoot te verminderen. Hierin staan de regels voor bedrijven, technici en de gebruikers van installaties die de gassen bevatten die in deze verordening zijn opgenomen. Bedrijven die werken aan deze installaties dienen gecertificeerd te zijn. Zij worden periodiek gecontroleerd op werkprocedures van technici maar ook alle interne procedures worden steeds gecontroleerd van meetgereedschappen, beheerssystemen tot kwaliteits- systemen die continu worden bewaakt en verbeterd.

Service Team Nederland kan u deze zorg uit handen nemen. Maar ook als exploitant van installaties met f gassen heeft u verplichtingen voortvloeiend uit de f-gassenverordening. Daarbij kunt u denken aan maatregelen om lekkage te voorkomen, wat te doen bij lekkage, periodieke controle afhankelijk van de uitstoot, het bewaren van werkrapporten, een register, etikettering etc.
De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een f gassen gecertificeerd bedrijf.

Voor u als exploitant van dergelijke installaties is het ondoenlijk volledig op de hoogte te zijn. Maar er zijn wel zaken die u moet weten. Service Team Nederland heeft daarom een document opgesteld als onderdeel van ons certificaat, waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Hiermee heeft u snel een overzicht van alle actuele wetgeving en de verplichtingen daaruit voortkomend.

 

Indien u meer wilt weten en een exemplaar wilt ontvangen stuur dan een mail naar service@stn.witech.nl met uw NAW gegevens en wij nemen contact op om deze langs te brengen en een toelichting hierop te geven.

Om u een indruk te geven hoeveel uitstoot aan CO2 een koelgas heeft;
1 kg van het koelgas R-134A staat gelijk aan 1430 ton CO2
1 kg van het koelgas R-404A staat gelijk aan 3900 ton CO2

Als we dat vergelijken met de laatste informatie van de overheid in 2014 voor auto’s:
Uit cijfers van het Europees Milieu Agentschap blijkt dat de CO2-uitstoot van alle nieuwe auto’s die in 2014 in de EU zijn verkocht gemiddeld 123 g/km bedroeg versus 127 g/km in 2013 (EEA, 2015).
Dat betekent dat u 11.626 km kunt rijden voor dezelfde uitstoot van 1kg R-134A en 31.707 km voor 1kg R-404A.

Het certificaat f gassen voor ondernemingen van Service Team Nederland is 05641-0058.
Wij nemen dan ook de wetgeving omtrent deze f gassen uiterst serieus en werken continu aan verbetering en bewaking. Met een onderhoudscontract voor de koeltechniek kunnen wij u de zorgen uit handen nemen, preventief maatregelen treffen en samen met u als exploitant de uitstoot van deze CO2 gassen beperken.