WIJ ZOEKEN MET SPOED COLLEGA'S, Solliciteer direct Bel 0317-619108 of mail naar directie@stn.witech.nl

Grootkeuken Onderhoud

Om uw investeringen optimaal te benutten, zal uw grootkeuken onderhoud nodig hebben, van de grootkeukentechniek tot de koeltechniek. Voor zowel de complete grootkeukentechniek als koeltechniek heeft Service Team Nederland de ervaring, de kennis, de kunde en de bevoegdheden (erkenningen/certificeringen) om met liefde voor het vak en onze klant het grootkeuken onderhoud naar een hoger niveau te brengen.

Hiermee bedoelen wij niet dat vanuit een virtuele omgeving, dus rapportages op afstand met allerlei aannames wordt gewerkt, maar juist vanuit de werkvloer. Vanuit overleg met de gebruiker/beheerder rekening houdend met de intensiteit van het gebruik, gebruiksuren maar ook omgevingsvariabelen zoals temperaturen, waterhardheid en kwaliteit, toegepaste vaatwas- en reinigingsmiddelen, slijtage etc.

Vanuit daadwerkelijk onderhoud, dus geen inspectie, waarbij alles comform fabrieksspecificaties wordt onderhouden en alles gaszijdig, waterzijdig, de electra en koeltechnisch wordt gecontroleerd, waar nodig afgesteld, gecallibreerd, gesmeerd, hersteld, gereinigd, ontkalkt, ontsmet, zal samen met de inventarisatie van alle variabelen een advies van onze servicemensen komen voor eventuele noodzakelijke danwel geadviseerde vervanging van onderdelen.

 

Met een offerte voorzien van toelichting waarom wij iets noodzakelijk danwel preventief adviseren en eventuele kans op gevolgschade bij de keuze om dit uit te stellen, kunt u komen tot een weloverwogen beslissing. Zodoende wordt elke euro die uitgegeven wordt besteed daar waar het nodig is.

Zoals u op onze pagina “onderhoudscontract voor uw grootkeuken- en koelapparatuur c.q. installatie” na kunt lezen zijn er vele redenen om uw grootkeuken onderhoud in een contract onder te brengen. Met elke grootkeukeninrichting wordt fors geïnvesteerd. Om de waarde van deze investering te behouden, de inzetbaarheid te garanderen en de onderhoudskosten te optimaliseren is voor het grootkeuken onderhoud een onderhoudscontract onontbeerlijk.